Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” paziņo par uz 2021.gada 26.janvāra plkst.13:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces pārcelšanu uz 2021.gada 29.janvāra plkst.09:00, negrozot darba kārtību.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, sakarā ar nepieciešamību steidzami noslēgt aizdevuma līgumu ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro), akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura nozīmēta uz 2021.gada 26.janvāra plkst.13:00 darba kārtības grozīšanu, papildinot darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana aizdevuma līguma noslēgšanai ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro).

 • Sakarā ar valdības lēmumu pagarināt komandantstundas ieviešanu laika periodā no 15.01. līdz 17.01. un 22.01. līdz 24.01. plkst.22:00 – 05:00 tiks atcelti

  1. tramvaja maršruta reisi: - no Butļerova ielas plkst. 21:40; 22:35; - no Stacijas plkst. 22:07; 23:02.

  2. un 3. tramvaja kustības saraksti paliek bez izmaiņām.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS „ Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 26.janvārī plkst. 13:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas piegādi par kopējo summu EUR 1 008 000.00 (viens miljons astoņi tūkstoši euro 00 centi) bez 21% PVN.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka 1.-4. klašu skolēnu brīvlaikā līdz 22.01.2021.g. autobusu maršrutā Nr. 12 “Autoosta – Križi – Autoosta” nekursē reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06:40 un attiecīgi no Križiem plkst. 07:18, kā arī autobusu maršruts Nr.15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” kursē pēc brīvdienas kustības saraksta.

 • Sakarā ar komandantstundas ieviešanu laika periodā no 30.12. līdz 04.01. un no 08.01. līdz 10.01. plkst. 22:00 – 05:00 tiks atcelti 1. tramvaja maršruta reisi:

  - no Butļerova ielas plkst. 21:40, 22:35;

  - no Stacijas – plkst. 22:07, 23:02.

 • AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka skolēnu brīvlaikā līdz 10.01.2021.g. autobusu maršruts Nr. 15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” kursē pēc brīvdienas kustības saraksta.
 • AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka skolēnu brīvlaikā līdz 10.01.2021.g. autobusu maršruta Nr. 12 “Autoosta – Križi – Autoosta” nekursē reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06:40 un attiecīgi no Križiem plkst. 07:18.
 • PAR IZMAIŅĀM AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTĀ JAUNAJĀ GADĀ.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka 2021. gada 01. janvārī tiks atcelti:

  1. autobusa maršruta Nr. 1 „Autoosta – reģionālā slimnīca – Ceļinieku ciemats” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 06:25;

  2. autobusa maršruta Nr. 4 „Autoosta – Cietoksnis – Mežciems” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:15;

  3. autobusa maršruta Nr. 7 „Autoosta – Kalkūni” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:25;

  4. autobusa maršruta Nr. 8 „Autoosta – Judovka” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:40;

  5. autobusa maršruta Nr. 10 „Autoosta – Ruģeļi” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:35;

  6. autobusa maršruta Nr. 13A „Autoosta – Cietoksnis” reisus ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:25, 06:20.

  Ar cieņu,

  AS „Daugavpils satiksme”

  Uzziņas pa tālr. 654-25270