Aktualitātes

 • 1. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  noteikt šādu AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzību:

  • Padomes priekšsēdētājam – EUR 715.00 (septiņi simti piecpadsmit euro 00 centi) mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);

  • Padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 640.00 (seši simti četrdesmit euro 00 centi) mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);

  • Padomes loceklim – EUR 640.00 (seši simti četrdesmit euro 00 centi) mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

 • Vakar otrajā dienas pusē AS "Daugavpils satiksme" salaboja tramvaja sliežu pārmijas mehānisko daļu Ventspils ielā. Pārmijas elektroniskā daļa ir joprojām bojāta no zibens spēriena, bet tramvaja Nr. 2 kustība ir pilnībā atjaunota. Tramvajs kursē pēc ierastā saraksta.
 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka ugunsgrēka dēļ pamestā ēkā Stacijas ielā ir izslēgts spriegums tramvaju kontakttīklā. 1. un 3. maršruta tramvaji nekursē no plkst 05.42.
 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.1.punkta nosacījumus, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 19.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.

 • Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļām lūdzam AS „Daugavpils satiksme” valdi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 5.augustā, plkst.9:00 (Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.) ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

 • Tehnisku iemeslu dēļ, nekursē 2. maršruta tramvajs. Līnijas posmā no pieturas „Ventspils iela” līdz pieturai „Maizes kombināts” kursēs mazietilpības autobuss, kurš aties no autobusa pieturas „Ventspils iela”.

  Braukšanai šajā autobusā ir derīgās biļetes, kas iegādāta tramvajā no pieturas „Butļerova iela”. Tāpat būs derīgas biļetes, kas iegādātas mazietilpības autobusā līdz pieturai „Butļerova iela”. Mazietilpības autobuss kursēs pēc 2.tramvaja maršruta saraksta, izņemot reisus:

  No „Maizes kombināts”:

  No „Ventspils iela”:

  04:40

  04:33

  10:00

  09:48

  10:30

  10:18

  15:00

  14:48

  19:30

  19:18

  20:00

  19:48

  22:30

  22:18

 • Ceļa sliežu pārmijas bojājumu rezultātā Ventspils ielā, maršruta Nr. 2 tramvajs īslaicīgi nevarēs kursēt. Papildus autobusiem 19,20 un 20b tiks nodrošināti arī papildus mikroautobusi.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Dati par jūniju

 • A/S “Daugavpils satiksme” informē, ka plānoto remontdarbu laikā no š.g. 20.jūlija līdz 28.jūlijam būs slēgts Imantas un Vienības ielas krustojums. Transporta kustība notiks pēc kustības shēmas Nr. SO-34/B.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka remontdarbu laikā Cietokšņa un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 20.jūlija līdz š.g. 27.jūlijam plkst. 18.00, tik pagarināta, iepriekš izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta – Grīva (Ķiršu iela)” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"