Jaunā tramvaju līnija tiks atklāta novembrī

2018. gada martā tika uzsākti būvdarbi tramvaju līnijas jaunbūvei 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km) un turpinājumā veidojot pieslēgumu pie esošajiem sliežu ceļiem.

Būvdarbi ir noslēgušies atbilstoši plānotajiem termiņiem. Pašreiz notiek objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā, teritorijas uzkopšanas darbi, atbildīgo inženiertīklu turētāju atzinumu saņemšana par objekta gatavību ekspluatācijai.

Pasažieru pārvadājumus jaunajā posmā ir plānots uzsākt š.g. novembra otrajā pusē pēc objekta pieņemšanas.

AS “Daugavpils satiksme” aicina iedzīvotājus un pasažierus būt uzmanīgiem sliežu ceļu tuvumā, ievērot gājēju kustības ceļus un nešķērsot sliežu ceļus neparedzētās vietās.

Būvdarbi īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Būvdarbu izpildi nodrošina CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena 5 650 200 EUR.

Īstenojot būvniecības ieceri, tiks nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī ērtāku nokļūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti