Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” gaitu

AS “Daugavpils satiksme” turpina īstenot projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”. Atgādinām, ka projekta ietvaros Daugavpils pilsētas centrā 2020.gada novembrī tika pabeigti vērienīgi tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi. Rezultātā ir rekonstruēta tramvaju līnija un tai pieguļošā teritorija, veikta sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzstādīti jauni tramvaju pieturvietu paviljoni, nomainīti kontakttīkli. Objekts tiks nodots ekspluatācijā pēc papildus pārmiju uzstādīšanas 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Šobrīd par paveiktajiem tramvaju rekonstrukcijas darbiem pilsētas centrā ir saņemti vairāki pozitīvi atzinumi no iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus – VAS “Latvijas valsts ceļi”, AS “Latvijas gāze”, AS “Sadales tīkls” u.c.

Tuvākajā laikā plānots uzsākt papildus pārmiju uzstādīšanas darbus 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Pārmiju piegādi, saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošinās SIA “voestalpine Railway Systems Latvia” un to uzstādīšanu - būvuzņēmējs CFB SIA “BINDERS”.

Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti