Pasažieru ievērībai!

Daugavpils dome pieņema lēmumu par braukšanas atvieglojumu daļēju atgriešanu

12. maijā ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums daļēji atgriezt atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā. Pamatojoties uz to, ka šobrīd ir atļauts 9. un 12. klašu audzēkņiem apmeklēt konsultācijas klātienē, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, atļauti arī klātienes sporta treniņi un nodarbības, ar Domes deputātu lēmumu atcelti ierobežojumi braukšanai sabiedriskajā transportā vispārējās izglītības iestāžu skolēniem mācību gada laikā un vasaras brīvlaikā un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Ar šo Domes lēmumu ierobežojumi atcelti arī Daugavpils daudzbērnu ģimenēm.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to parakstīšanas.