Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu, 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, ar Domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 24.novembrī plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

3. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai AS “Daugavpils satiksme” Statūtos.