Aktualitātes

 • 1. AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskata apstiprināšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  - apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskatu ar finansiālās darbības rezultātu – peļņu 18 183 EUR apmērā;.

  - 50% no peļņas atstāt AS „Daugavpils satiksme” rīcībā, nenovirzot dividenžu izmaksai;

  - Sagatavot Domes lēmuma projektu par AS „Daugavpils satiksme” pārējās peļņas daļas 50% apmērā atstāšanu sabiedrībās rīcībā.

  2. AS “Daugavpils satiksme” revidenta ievēlēšana 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” revidentu 2020.gada pārskata revidēšanai SIA “Revidents un grāmatvedis”, reģistrācijas Nr.40003402878, juridiskā adrese Lībagu iela 14, Rīga, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam EUR 3 200.00 apmērā (bez PVN).

  3. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

  Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. ievēlēt AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu amatos trīs personas;

  2. noteikt AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzību;

  3. noteikt, ka AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļi pilda amata pienākumus līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļu amatos netiks ieceltas šīs personas vai citi kandidāti.

  4. Domes Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļiem.

  4. Par AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

  Aakciju turētāja pārstāvis nolemj:

  - apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumus un statūtus jaunajā redakcijā, veicot izmaiņas komercreģistrā.

 • Nakts remontdarbu laikā Cietokšņa un Parādes ielas krustojumā no š.g. 27.maija līdz š.g. 30.maijam no plkst. 22.00 līdz plkst. 05.00 autobusu maršrutiem Nr. 5, 13A, 17A, 21 un 26 nebūs iespējams škērsot taisni Cietokšņa un Parādes ielu krustojumu no/uz Autoostu un piebraukt pie pieturas “Rīgas iela”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka no š.g. 1. jūnija līdz š.g. 31. augustam autobusu maršruti Nr. 15; 17 un Nr. 17A, ka katru gadu, kursēs pēc brīvdienas kustības saraksta.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270 AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no š.g.25.maija tiks uzsākta pilsētas sabiedrisko autobusu maršrutu Nr.2 un 20b kustība pa jauno Smilšu-Smiltenes ielu pārvadu.

  Sakarā ar to autobusu maršruta Nr.2 kustības sarakstā izmaiņas nav paredzētas, bet mainīsies kustības shēma. Savukārt autobusu maršruta Nr.20b ir paredzēts ieviest jaunu kustības sarakstu minētajā posmā un kustības shēmu.

  Lūdzam savlaicīgi iepazīties ar autobusu maršruta Nr.20b jauno kustības sarakstu.

 • 18. maijā notika Daugavpils Domes ārkārtas sēde. Deputāti pieņēma lēmumu atjaunot bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā Daugavpils pensionāriem. Šis atvieglojums tika apturēts līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu.

  Lēmums pieņemts, jo valstī mīkstināti drošības pasākumi, Daugavpilī sākuši strādāt muzeji, tūrisma objekti, pašvaldības iestādes, poliklīnikas, sākusies vasarnīcu sezona. Bez tam, pašvaldības specialisti konsultējušies ar Slimību profilakses un kontroles centru, kur speciālisti neiebilda Domes iniciatīvai atjaunot atvieglojumus.

  Tomēr drošības pasākumi ir jāievēro. Sabiedriskajā transportā obligāti lietojami sejas aizsegi, jāievēro distance, jādezinficē rokas un rūpīgi jāizvērtē nepieciešamība braukt ar sabiedrisko transportu.

  Deputāti pieņēma lēmumu atjaunot atvieglojumus arī pārējiem pilsētniekiem, kas paredz 50% atlaidi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Pilsētas svētkos.

  Jāpiebilst, ka iepriekš jau atjaunota bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, daudzbērnu ģimenēm.

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 19.maija plkst. 08.00 līdz 25.maijam tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu, 7.punktu, 8.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci

  Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 28.maijā plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskata apstiprināšana.

  3. AS “Daugavpils satiksme” revidenta iecelšana 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.

  4. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

  5. Par AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

 • UZMANĪBU!

  Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes lēmumiem Nr. 180, Nr. 181 no 2020.gada 13.maija atjaunoti braukšanas maksas atvieglojumi visām pasažieru kategorijām, IZŅEMOT PENSIJAS VECUMA PERSONAS.

  3.grupas invalīdiem, kuriem bija piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi līdz ārkārtējas situācijas pasludināšanas, izmanto sabiedrisko transportu bez maksas, uzradot atlaides karti un 3.grupas invaliditātes apliecību.

  SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS BRAUKŠANAS MAKSA – 0.50 EUR

 • Daugavpils dome pieņema lēmumu par braukšanas atvieglojumu daļēju atgriešanu

  12. maijā ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums daļēji atgriezt atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā. Pamatojoties uz to, ka šobrīd ir atļauts 9. un 12. klašu audzēkņiem apmeklēt konsultācijas klātienē, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, atļauti arī klātienes sporta treniņi un nodarbības, ar Domes deputātu lēmumu atcelti ierobežojumi braukšanai sabiedriskajā transportā vispārējās izglītības iestāžu skolēniem mācību gada laikā un vasaras brīvlaikā un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

  Ar šo Domes lēmumu ierobežojumi atcelti arī Daugavpils daudzbērnu ģimenēm.

  Grozījumi stāsies spēkā pēc to parakstīšanas.