Aktualitātes

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 19.maija plkst. 08.00 līdz 25.maijam tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu, 7.punktu, 8.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci

  Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 28.maijā plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskata apstiprināšana.

  3. AS “Daugavpils satiksme” revidenta iecelšana 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.

  4. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

  5. Par AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

 • UZMANĪBU!

  Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes lēmumiem Nr. 180, Nr. 181 no 2020.gada 13.maija atjaunoti braukšanas maksas atvieglojumi visām pasažieru kategorijām, IZŅEMOT PENSIJAS VECUMA PERSONAS.

  3.grupas invalīdiem, kuriem bija piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi līdz ārkārtējas situācijas pasludināšanas, izmanto sabiedrisko transportu bez maksas, uzradot atlaides karti un 3.grupas invaliditātes apliecību.

  SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS BRAUKŠANAS MAKSA – 0.50 EUR

 • Daugavpils dome pieņema lēmumu par braukšanas atvieglojumu daļēju atgriešanu

  12. maijā ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums daļēji atgriezt atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā. Pamatojoties uz to, ka šobrīd ir atļauts 9. un 12. klašu audzēkņiem apmeklēt konsultācijas klātienē, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, atļauti arī klātienes sporta treniņi un nodarbības, ar Domes deputātu lēmumu atcelti ierobežojumi braukšanai sabiedriskajā transportā vispārējās izglītības iestāžu skolēniem mācību gada laikā un vasaras brīvlaikā un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

  Ar šo Domes lēmumu ierobežojumi atcelti arī Daugavpils daudzbērnu ģimenēm.

  Grozījumi stāsies spēkā pēc to parakstīšanas.

 • Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.37. apakšpunkta redakciju, kas spēkā no 2020.gada 12.maija, atrodoties sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus vai tml.).

  Transportlīdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsegiem. Transportlīdzekļu vadītāji un konduktori var aizrādīt pasažieriem un prasīt mutes un deguna aizsegu lietošanu.

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 11.maija plkst. 08.00 līdz 15.maijam tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā š.g. 05. maijā no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00 tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma.

  Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • 1. Par AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu grozījumu saskaņošanu

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  saskaņot AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu grozījumus.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi iepirkuma “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”, identifikācijas Nr.ASDS/2020/28, ietvaros.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi par kopējo summu EUR 140 500.00 (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti euro) bez 21% PVN ar:

  1. SIA “EUROPART Latvia”, reģistrācijas Nr.40103781222, juridiskā adrese Plieņciema ielā 26, Mārupē;

  2. SIA “Inter Cars Latvija”, reģistrācijas Nr.40103315276, juridiskā adrese Plieņciema ielā 35, Mārupē;

  3. SIA “Avar Auto”, reģistrācijas Nr.50003623341, juridiskā adrese “Gatves”, Jaunmārupē;

  4. SIA “AUTOPARTS”, reģistrācijas Nr.40003453287, juridiskā adrese Nīcgales ielā 53C, Rīgā;

  5. SIA “AUTO KADA”, reģistrācijas Nr.40003275846, juridiskā adrese Kaibalas ielā 16, Rīgā;

  6. SIA “XL Parts Baltics”, reģistrācijas Nr.40203084267, juridiskā adrese Kurzemes prospektā 23, Rīgā;

  7. OU “AERIN GROUP”, reģistrācijas Nr.12498442, juridiskā adrese Vikerlase 13-279, Tallinn, Estonia;

  8. SIA “AutoTriāls”, reģistrācijas Nr.40103752115, juridiskā adrese Muitas ielā 3E, Daugavpilī.

 • Kopš 2020.gada 5.februāra AS "Daugavpils satiksme" uzsāka pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Jaunais tramvaju maršruts ir ieguvis lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, it sevišķi tas ir aktuāls iedzīvotājiem no Stropu un Neredzīgo biedrības mikrorajoniem, kā arī ir atvieglota pasažieru nokļūšana līdz dažādām reģionālās slimnīcas nodaļām. Pateicoties jaunajam tramvaju maršrutam, pasažieru pārvadājumu skaits salīdzinot ar 2019.gada februāri III tramvaju maršrutā ir palielinājies vairāk nekā par 23%.

  Šobrīd turpinās tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi pilsētas centra rajonā, bet tieši tiek veikta nozīmīgu un sarežģītu ielu un sliežu ceļu krustojumu pārbūve: Cietokšņa un Parādes ielas, Imantas un Vienības ielas. 2020.gada 9.aprīlī, pēc būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma, AS “Daugavpils satiksme” parakstīja Vienošanās ar būvdarbu veicēju CBF SIA “Binders” par būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 16.septembrim.

  Atgādinām, ka būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

  4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.