Aktualitātes

 • Sakarā ar to, ka 2020.gada 22.aprīlī paredzētā AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanas izsole nav notikusi, jo nav reģistrējies neviens pretendents, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 29.aprīlī plkst. 11:00, izmaiņām darba kārtībā, izslēdzot no tās ceturto jautājumu: “Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanai”.

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenotajiem Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstīšana Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros paredzētajiem būvdarbiem objektā “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve”, plānots veikt pagaidu sliežu ceļu un gaisvadu pārmijas izbūves darbus naktī no 21. uz 22.aprīli.

  Sakarā ar to 21.aprīlī no plkst. 22:00 līdz 22.aprīļa plkst.06:00 tiks atcelta tramvaju kustība, tai skaitā tiks atslēgts spriegums kontaktvadā būvdarbu izpildes posmā Ģimnāzijas ielā.

  Tāpēc plānotas sekojošās izmaiņas tramvaju kustības sarakstā:

  1) 21.aprīlī 1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Cietoksnis” plkst.21:50. 3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Cietoksnis” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  2) 22.aprīlī 1.maršruta tramvajs sāks kustību no Butļerova ielas plkst.05:42, no pieturas „Cietoksnis” plkst.06:16. 3. maršruta tramvajs sāks kustību no Butļerova ielas (uz Cietoksni) plkst. 05:42, no pieturas „Cietoksnis” plkst.06:16.

  Tiks atcelts reiss no Stropiem plkst.06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Sakarā ar to, ka kļuva biežāki nesaprašanas gadījumi par pašvaldības atvieglojumu braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā atcelšanu, AS „Daugavpils satiksme” atgādina, ka, balstoties uz 2020.gada 12. marta MK rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 21. marta grozījumiem Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”, ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ tiek atcelti visi pašvaldības atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

  Dotajā brīdī ārkārtas situācija NAV ATCELTA, BET PAGARINĀTA LĪDZ 12.MAIJAM.

  Ārkārtas situācijas laikā atcelti braukšanas atvieglojumi visiem, izņemot:

  1. 1.grupas invalīdiem (ar pavadošo personu);

  2. 2.grupas invalīdiem;

  3. personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem (ar pavadošo personu);

  4. pirmsskolas vecuma bērniem.

  Svētdienās un svētku dienās braukšanas maksa – EUR 0.50

  Atvainojamies par sagādātājām neērtībām!

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim autobusu maršruta Nr. 4 (Autoosta – Cietoksnis – Mežciems – Autoosta) reisam no Autoostas plkst. 17.50 un attiecīgi no pieturas “Mežciems” plkst. 18.10 tiks izmainīta kustības shēma, paredzot kustību ar iebraukumu Jaunforštdtes mikrorajonā pa Vidzemes, Šūņu, Ormaņu, Aveņu un Vidzemes ielām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 20.aprīļa plkst. 08.00 līdz 30.aprīlim tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma.

  Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim atsāks kursēt autobusu maršruta Nr.3 "Autoosta – Jaunie Stropi (Kooperatīvs) – Autoosta'' papildus reiss.

  Katru dienu papildreisa atiešanas laiks no Autoostas plkst. 21.00, no Dārzkopju kooperatīva plkst. 21.30.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim autobusu maršruta Nr. 12 (Autoosta – Križi – Autoosta) diviem reisiem tiks izmainīta kustības shēma:

  1) reiss no Autoostas ar atiešanas laiku plkst. 09.55 kursēs caur Ķīmiķu mikrorajonu un gar Reģionālo slimnīcu;

  2) reiss no Križiem plkst. 19.55 kursēs gar Reģionālo slimnīcu un caur Ķīmiķu mikrorajonu.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 13.1., 13.5.punkta nosacījumus, ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2015.gada 6.maija rīkojumu Nr.116 apstiprināto noteikumu “Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 6.maija noteikumi ,,Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību” 9.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 29.aprīlī plkst. 11:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Par AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu grozījumu saskaņošanu.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi iepirkuma “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”, identifikācijas Nr. ASDS/2020/28, ietvaros.

  4. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanai.

 • No š.g. 15. aprīļa atsāk kursēt autobuss maršrutā Nr. 7B "Autoosta – Kalkūni – Dārzkopju biedrība "Mičurinietis"". Kā katru gadu autobuss kursēs tikai vasaras periodā – līdz 15. oktobrim.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • CIENĪJAMIE PASAŽIERI, IZMANTOJOT SABIEDRISKO TRANSPORTU,

  LŪDZU IEVĒROJIET SATIKSMES MINISTRIJAS NOTEIKTOS PASĀKUMUS

  COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ!

  - Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem).

  - Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.

  - Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām - no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.

  - Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.

  - Transportlīdzekļa salonā ieņemt tikai pārvadātāja atļautās sēdvietas. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, ievērot 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).

  - Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

  http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9594

  Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanās risku, AS “Daugavpils satiksme” vēlreiz lūdz visus īpaši izvērtēt katru nepieciešamību pārvietoties ar pilsētas sabiedrisko transportu!

  Būsim atbildīgi un ievērosim visus noteiktos COVID-19 ierobežošanas pasākumus!