Biļetes (tramvaji)

Braukšanas maksa pilsētas tramvajos, iegādājoties vienreizēju biļeti - EUR 0.50


1. Tramvaja meneša bilete - Pasazieriem, kuri brauc ar tramvaju ir tiesibas iegadaties tramvaja meneša bileti uz vienu menesi 25.00 EUR


2. Profesionalas izglitibas audzeknu meneša bilete - profesionalas izglitibas iestazu klatiene un neklatiene izglitojamajiem, kuri apgust profesionalas pamatizglitibas, arodizglitibas vai profesionalas videjas izglitibas programmas un kuri deklarejuši pamatdzivesvietu Daugavpils pilsetas administrativaja teritorija, ir tiesibas macibu gada laika izmantot pilsetas sabiedrisko transportu pilsetas nozimes maršrutu tiklos ar 50% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzradot menešbileti 12.50 EUR


3. Skolena bezmaksas bilete braukšanai pilsetas sabiedriskaja transporta 2019./2020.m.g. - visparejas izglitibas iestazu klatiene un neklatiene izglitojamajiem, kuri deklarejuši pamatdzivesvietu Daugavpils pilsetas administrativaja teritorija, ir tiesibas macibu gada laika izmantot pilsetas sabiedrisko transportu pilsetas nozimes maršrutu tiklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzradot attiecigu dokumentu

BIĻETES (AUTOBUSI)