Biļetes (tramvaji)

1. Zilā krāsā, nominālā  0,50 EUR  (darbdienās un sestdienās) - maksa par vienu braucienu vienā virzienā (visiem pasažieriem bez atlaidēm)


2. Zaļā krāsā, nominālā  0,25 EUR (svētdienās un svētku dienās) - maksa par vienu braucienu vienā virzienā (visiem pasažieriem bez atlaidēm)

3. Sarkanā krāsā, nominālā  0,25 EUR – maksa par vienu braucienu vienā virzienā visiem pasažieriem, kuriem ir atlaides karte (dzeltenā krāsā, ko izsniedz sociālo lietu pārvalde nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas nestrādājošiem invalīdiem,kuri saņem tikai Latvijas Republikas vecuma pensiju un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz  228,00 EUR).

4. Oranžā krāsā, „bezmaksas” – vienam braucienam vienā virzienā bērniem pirmsskolas vecumā

5. Violetā krāsā, „bezmaksas” – vienam braucienam vienā virzienā personām ar I un II invaliditātes grupu, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem atbilstoši LR normatīvajiem aktiem atbildīgā iestāde izsniedz attiecīgi noformētu invalīda apliecību, uzrādot kuru, viņiem ir tiesības bezmaksas izmantot tramvaju.

6. Salātzaļā krāsā, „bezmaksas” – vienam braucienam vienā virzienā visiem pasažieriem pilsētas svētku laikā; pensionāriem Starptautiskajā veco ļaužu dienā (1.oktobrī), uzrādot pensionāra apliecību; personām ar invaliditāti Starptautiskajā Invalīdu dienā (3.decembrī), uzrādot invalīdu apliecību. 


7. Bagāžas un dzīvnieku  pārvadāšana (bagāžas izmēri pārsniedz 60cm x 40cm x 20cm līdz 100cm x 60cm x 30cm)  –  0,50 EUR

8. Tramvaja mēneša biļete - Pasažieriem, kuri brauc ar tramvaju ir tiesības iegādāties tramvaja mēneša biļeti uz vienu mēnesi. 25.00 EUR

9. Profesionālās izglitības audzēkņu mēneša biļete - profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantot pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos  ar 50% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot mēnešbiļeti. 12,50 EUR

10. Skolēna bezmaksas biļete braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā  2017./2018.m.g. - vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantot pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.